اخبار و رویداد ها نمایش بیشترتحلیل ها نمایش بیشتر


ثبت نام در سامانه سجام

برای فعالیت در بازار بورس ثبت نام در سامانه سجام اجباری است!

سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان (سجام) برنامه‌ای جامع‌ و متمرکزاست که کلیه اطلاعات سهامداران را به‌صورت یکپارچه در برمی‌گیرد


content-image