باشگاه مشتریان خوارزمی

باشگاه مشتریان

کارگزاری آینده نگر خوارزمی با هدف ارائه خدمات ويژه به مشتریان و افرادي كه عضو خانواده بزرگ این کارگزاری نیستند، راه اندازی شده است رسالت این مجموعه رفع نیازهای مشتریان و مدیریت صحیح و توجه ویژه به مشتریان و تمامی کسانی است که علاقمند به سرمایه گذاری در حوزه های مالی بویژه بورس میباشد.

  ثبت نام   ورود

إ