تحلیل ها

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی غدیر

۱۳۹۹/۰۳/۱۰

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی زاگرس

۱۳۹۹/۰۲/۲۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی پالايش نفت تهران

۱۳۹۹/۰۲/۰۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت سرمایه‏ گذاری صنایع شیمیایی ایران

۱۳۹۹/۰۱/۲۰

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پدیده شیمی قرن

۱۳۹۹/۰۱/۱۶

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی تندگویان

۱۳۹۸/۱۲/۲۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پارس

۱۳۹۸/۱۲/۱۷

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی پتروشیمی خراسان

۱۳۹۸/۱۲/۱۲

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

۱۳۹۸/۱۲/۰۶

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

۱۳۹۸/۱۲/۰۳

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی زاگرس

۱۳۹۸/۱۱/۲۸

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس

۱۳۹۸/۱۱/۲۷

دانلود تحلیل

بررسی آماری سود نه ماهه صنایع مختلف بورسی

۱۳۹۸/۱۱/۲۰

دانلود تحلیل

بررسی آماری مبالغ فروش نه ماهه صنایع مختلف بورسی

۱۳۹۸/۱۱/۲۰

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پاکدیس

۱۳۹۸/۱۱/۲۰

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت داروسازی کاسپین تأمین

۱۳۹۸/۱۱/۱۳

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت تولیدات پتروشیمي فن‏آوران

۱۳۹۸/۱۱/۰۷

دانلود تحلیل

عوامل موثر بر شکل گیری روند های اقتصادی در بازار ایالات متحده و بازار طلا در سال 2020

۱۳۹۸/۱۱/۰۵

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمي قائد بصیر

۱۳۹۸/۱۰/۲۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی غدیر

۱۳۹۸/۱۰/۱۴

دانلود تحلیل

إ