تحلیل ها

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی زاگرس

۱۳۹۹/۰۷/۲۹

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت توليد مواد اوليه داروپخش

۱۳۹۹/۰۷/۲۰

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت کالسیمین

۱۳۹۹/۰۷/۱۵

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت ذوب روی اصفهان

۱۳۹۹/۰۶/۲۹

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت شرکت آلومینیوم ایران

۱۳۹۹/۰۶/۱۵

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد خوزستان

۱۳۹۹/۰۵/۲۰

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

۱۳۹۹/۰۵/۱۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی تندگویان

۱۳۹۹/۰۴/۲۳

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی گروه صنعتی سپاهان

۱۳۹۹/۰۴/۲۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پارس

۱۳۹۹/۰۴/۱۴

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی فن آوران

۱۳۹۹/۰۴/۰۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

۱۳۹۹/۰۳/۲۰

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی کرمانشاه

۱۳۹۹/۰۳/۱۸

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی غدیر

۱۳۹۹/۰۳/۱۰

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی زاگرس

۱۳۹۹/۰۲/۲۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی پالايش نفت تهران

۱۳۹۹/۰۲/۰۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت سرمایه‏ گذاری صنایع شیمیایی ایران

۱۳۹۹/۰۱/۲۰

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پدیده شیمی قرن

۱۳۹۹/۰۱/۱۶

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی تندگویان

۱۳۹۸/۱۲/۲۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پارس

۱۳۹۸/۱۲/۱۷

دانلود تحلیل

إ