مجوز ها

مجوز ها

ردیف نام مجوز شماره مجوز تاریخ دریافت مجوز دانلود
۱ معاملات بورس اوراق بهادار 11110032 ۱۳۸۷/۱۰/۰۱ دانلود
۲ معاملات فرابورس 121/122214 ۱۳۸۹/۰۸/۱۱ دانلود
۳ مرکز تماس 121/235721 ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ دانلود
۴ معاملات بر خط 121/236268 ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ دانلود
۵ مشاور پذیرش 121/296368 ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ دانلود
۶ معاملات‌آتی اوراق 121/305455 ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ دانلود
۷ گروه محصولات پتروشیمی بورس کالا 121/320604 ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ دانلود
۸ بورس انرژی 121/320605 ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ دانلود
۹ سلف موازی استاندارد پتروشیمی 121/18351 ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ دانلود
إ