مجوز ها

مجوز ها

ردیف نام مجوز شماره مجوز تاریخ دریافت مجوز دانلود
۱ معاملات بورس اوراق بهادار 11110032 ۱۳۸۷/۱۰/۰۱ دانلود
۲ معاملات فرابورس 121/122214 ۱۳۸۹/۰۸/۱۱ دانلود
۳ مرکز تماس 121/235721 ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ دانلود
۴ معاملات بر خط 121/236268 ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ دانلود
۵ مشاور پذیرش 121/296368 ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ دانلود
۶ معاملات‌آتی اوراق 121/305455 ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ دانلود
۷ گروه محصولات پتروشیمی بورس کالا 121/320604 ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ دانلود
۸ بورس انرژی 121/320605 ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ دانلود
۹ سلف موازی استاندارد پتروشیمی 121/18351 ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ دانلود
۱۰ گواهی امنیت محصول معاملات برخط 35310 ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ دانلود
۱۱ گواهی امنیت محصول معاملات برخط KAI-3B97CY002 ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ دانلود
۱۲ گواهینامه امنیت سامانه معاملات برخط گروهی (تیوان) 22601 ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ دانلود
۱۳ گواهی امنیت سامانه آنلاین پلاس 44622 ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ دانلود
إ