درباره ما:


کارگزاری آینده نگر خوارزمی (سهامی خاص) در تاریخ 1385/02/06 تحت عنوان کارگزاری تحلیلگران بصیر (سهامی خاص) با شماره 6365 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

زنجان ثبت شد و در تاریخ 1387/10/10 با شماره 10652 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید و فعالیت رسمی خود را در بازار سرمایه ایران آغاز نمود. بر اساس مصوبات هیات

مدیره شرکت در تاریخ 1391/11/28 با موضوع تغییرات سهامداری، 60 درصد سهام شرکت به گروه سرمایه گذاری خوارزمی انتقال یافت و بر همین اساس، شرکت در تاریخ 1392/04/12

به کارگزاری آینده نگر خوارزمی تغییر نام داد. همچنین بر اساس مصوبات هیات مدیره شرکت در تاریخ 1397/02/25 الباقی سهام شرکت به گروه سرمایه گذاری خوارزمی انتقال یافت و در

حال حاضر شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم از شرکت های زیر مجموعه گروه سرمایه گذاری خوارزمی با دارا بودن 99/9987 درصد سهام کارگزاری به عنوان سهامدار عمده شرکت

شناخته می شود.
      بیانیه و ماموریت
این شرکت بر آن است تا با استفاده از دانش و تجربه نیروی انسانی متخصص، خدمات حرفه­ ای و نوینِ صنعت کارگزاری را در سطح استاندارد به مشتریان ارائه نماید و با تضمین کیفیت خدمات، رعایت قوانین ومقررات حاکم و پایبندی به تعهدات خود در قبال مردم، دولت و محیط کسب و کار در راستای رشد سهم بازار شرکت و افزایش ثروت سهامداران، گام بردارد.

چشم انداز

تبدیل شدن به شرکتی پیشرو در زمینه ارائه خدمات نوین کارگزاری در سطحی مطلوب به مشتریان داخل کشور و قرار گرفتن در بین 5 شرکت کارگزاری برتر کشور بر مبنای معیار ارزش معاملات کل تا سال 1401.

استراتژی

با توجه به بیانیه ماموریت و چشم انداز تعیین شده، استراتژی های شرکت در 5 دسته کلی به شرح زیر طبقه بندی می ­شود:
1-    توسعه بازار شرکت
2-    مدیریت فناوری اطلاعات
3-    تعالی سازمانی
4-    رقابت پذیری در برابر بازارهای جایگزین
5-    رشد پایدار

اهداف

بر اساس استراتژی­های فوق، اهداف کلی شرکت در 4 دسته کلی به شرح زیر تعریف می گردند:
1-    کسب مزیت رقابتی
2-    توسعه و بهبود خدمات
3-    تامین منابع مالی و فیزیکی
4-    سود آوری

 
 
 

إ